Da li je znanje stranih jezika neophodno za posao?

Komunikativno znanje engleskog jezika potrebna je za rad u Nizozemskoj.