Moram li biti punoljetan za rad?

Da, samo osobe starije od 18 godina mogu ići raditi u Nizozemsku putem naše agencije.