Što je SOFI/BSN broj?

Sofinummer je ekvivalent hrvatskoj poreznog identifikacijskog broja (OIB). Ako prvi put idete raditi u Nizozemsku, ne zahtijevamo da imate ovaj dokument prije nego počnete raditi. Nakon dolaska u Nizozemsku, kolege iz ureda u nizozemskoj dogovorit će termin za BSN broj.